T. Stanislovo pagerbimas Vertimų parapijoje

Vertimų bažnyčios siena (Jurbarko r.) pasidabino t. Stanislovo atminimo lenta. Iš šios kuklios bažnytėlės 1956 m. jis buvo išvežtas į Sibirą antrą kartą. Šioje parapijoje jis neturėjo kur kitur apsigyventi, todėl glaudėsi kukliame zakristijos kambarėlyje (bus galima aplankyti).

2024 metų gegužės 25 d. (šeštadienis) 16 val. vyks šv. Mišios, po kurių bus pašventinta atminimo lenta t. Stanislovui atminti, vyks atminimo vakaras.

Esate labai laukiami pagerbti ir įprasminti šio dvasio galiūno gyvenimą bei jo atminimą, kuris iki pat šios dienos daro įtaką daugelio žmonių gyvenimui.