Apginkime Tėvo Stanislovo šviesų atminimą (4)

Laiškas prie sugražintų redakcijai “Artumos” žurnalų

JEIGU PILNAI NESUPRANTATE, TAI TIKRAI JAUČIATE,

KAD LIGI TĖVO STANISLOVO JUMS KAIP PĖSTIEMS LIGI ŠANCHAJAUS.

BET IR TOLIAU MINITE JO IR KITŲ MIRUSIŲJŲ, JŪSŲ JIEMS PRISKIRIAMUS, „PIKTNAUDŽIAVIMUS“,

DAR DIDESNIUS „SUPANČIOJIMUS“ IR „KITAS NUODĖMES“.

TIK AR NEBŪTŲ PRAVARČIAU UŽSIIMTI SAVO PAČIŲ NUODĖMĖMIS?

TUOMET KITŲ NUODĖMĖMS NEBELIKTŲ LAIKO.

KVIEČIAT ATNEŠTI DIEVUI SAVO ŽAIZDAS,

TAI IR ATNEŠKITE SAVO O NE KITŲ, IR DAR SENAI MIRUSIŲ.

O JEI NORIT ATNEŠTI VISŲ ŽAIZDAS, TAI AR NEMANOT,

KAD TAM NEUŽTENKA BŪTI PROFESORIAIS IR ŽURNALO REDAKTORIAIS?

IR TOLIAU DRĄSKYDAMI TAS PAČIAS ŽAIZDAS, DEDATĖS JŲ GYDYTOJAIS.

IR TOLIAU DEDATĖS SERGĖTOJAIS NUO „DVASININKIJOS PIKTNAUDŽIAVIMO GALIA“,

BET PATYS TA GALIA KAIP TIK PUIKIAUISIAI IR PIKTNAUDŽIAUJATE.

NESLEPIATE SAVO „INTERPRETACIJŲ“ SUBJEKTYVUMO,

VIENAREIKŠMIŠKŲ IŠVADŲ IR NEGINČIJAMŲ TIESŲ NEBUVIMO,

TAČIAU SVARBIAUSIO SAVO GROBIO – TĖVO STANISLOVO, VISVIEN PALEISTI NENORITE.

JO „ATVEJIS“ JUMS IŠSKIRTINAI PAREMTAS „REALIOMIS APLINKYBĖMIS“.

TA PATI KOŠĖ MALOŠĖ IR TA PATI UŽSIKIRTUSI PLOKŠTELĖ.

IŠ JOS NAUDOS TIK TIEK, KAD JI PUIKIAI ATSKLEIDŽIA TIKRUOSIUS JŪSŲ TIKSLUS.

O KAD SĖKMINGIAU PAVYKTŲ MUS IŠLAISVINTI IŠ TO „PASILEIDĖLIO“ TĖVO STANISLOVO PINKLIŲ,

ĮDĖJOTE DAR VIENO „LAISVINTOJO“, MĖGSTANČIO SAVO ŠIUKŠLES PILTI Į VIEŠUMĄ,

RAŠLIAVĄ APIE DAR VIENO „PASILEIDĖLIO IR IŠNAUDOTOJO“ –

MARI DOMINIKO FILIPO SEKSUALINIUS NUSIKALTIMUS.

IR VĖL GIRDIME TĄ PATĮ PER TĄ PATĮ, KAD NEĮVERTINOME PASTANGŲ,

NORINČIŲJŲ MUS SAVO TIESA IŠLAISVINTI,

BET VIETOJE TO VISKĄ APVERTĖME AUKŠTYN KOJOMIS.

AR NIEKO NAUJA NESUGALVOJATE? STOKOJATE FANTAZIJOS?

KLAUSYKITĖS PATYS TOS SAVO PLOKŠTELĖS JEIGU JUMS PATINKA, O MUMS JI JAU GEROKAI PABODO.

DAR STEBITĖS KODĖL TAIP JAUTRIAI REAGUOJAME DĖL „NE TOKIŲ JAU REIKŠMINGŲ DETALIŲ“.

TAI JEIGU JUMS KAŽKAS NEREIKŠMINGA, TAI NEREIKŠMINGA TIK JUMS VIENIEMS, O NE VISIEMS.

ŠIMTAI IR TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ YRA DĖKINGI TĖVUI STANISLOVUI. TOKIE JIE IR LIKS.

DIDELĖ JŲ DALIS SKOLINGI JAM SAVO GYVENIMUS IR TIKĖJIMĄ.

BET JŪS TO NIEKADOS NEPASTEBĖJOTE SAVO ŽURNALUOSE.

BE TO ŠNEKATE MANDRIAI IR IŠDIDŽIAI – TAPATINATE NEUŽMIRŠTAMUS ŽMONIŲ ŠVIESUOLIUS

SU „MITOLOGIZUOTOMIS FIGŪROMIS“.

TAD AR JUMS SUPRASTI KODĖL MES REAGUOJAME?

TURBŪT JUMS NE NAUJIENA, KAD ŠIO MĖNESIO ŽURNALAI, KAIP BEJE IR PRAEITO

EILĖJE DIDESNIŲ PARAPIJŲ NUKELIAVO Į ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIUS?

MES, KAIMO PARAPIJOS NESAME TOKIE BAGOTI, KAD KARTU IŠMESTUME IR PINIGĖLIUS.

TODĖL GRĄŽINAME JUMS TUOS KETVIRTUS NUMERIUS (TREČIAS JAU SUDEGĖ PEČIUOSE),

IR PRAŠOME DAUGIAU MUMS ŽURNALŲ NEBESIŲSTI.

(UŽ PIRMĄ METŲ KETVIRTĮ PINIGAI PERVESTI).

TRIJŲ PARAPIJŲ VARDU: KUN. SAULIUS PAVALKIS