Biografija

Tėvas Stanislovas Algirdas Mykolas Dobrovolskis OFMCap

1918 m. rugsėjo 29 d. gimė Radviliškyje.

Mokėsi Jėzuitų gimnazijoje.

1936 m. įstojo į Plungės kapucinų vienuolyną.

1941 m. amžini vienuoliniai įžadai.

1944 m. kovo 25 d. kunigystės šventimai Kauno arkikatedroje.

1944 m. paskirtas į Kauno kapucinų vienuolyną. Veda misijas, rekolekcijas.

1946 m. rugsėjo 11 d. suimamas už antitarybinę veiklą ir ištremiamas į Intos ir Vorkutos lagerius.

1956 m. grįžęs iš tremties dirba Vertimų parapijoje (Jurbarko raj.).

1957 m. ištremiamas į Sibirą antrą kartą.

1957 m. spalio 1 d. paskiriamas į Juodeikių parapiją (Joniškio raj.).

1960 m. paskiriamas į Žemaitkiemio parapiją be teisės atlikti kunigo pareigų (Ukmergės raj.).

1961 m. rugpjūčio 8 d. paskiriamas į Ugionių ir Milašaičių parapijas (Raseinių raj.).

1962 m. liepos 26 d. paskiriamas į Butkiškės parapiją (Raseinių raj.).

1966 m. kovo 7 d. Paskiriamas į Paberžės parapiją (Kėdainių raj. Sukuria unikalų apaštalavimo būdą: savo klebonijoje priimdavo visus atvykstančius, priklausomus, pasimetusius žmones.Sovietinio saugumo persekiojamas. Įsteigia muziejų, atstato kapines, platina pogrindinę spaudą.

1990 m. įkuria kapucinų vienuolyną ir novicijatą Dotnuvoje. Aptarnauja Paberžės, Šlapaberžės ir Dotnuvos parapijos.

1996 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-laipsnio ordinu.

1997 m. suteikiamas Kėdainių krašto Gerbės piliečio vardas.

1999 m. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, už žydų gelbėjimą.

1999 m. Santarvės premijos laureatas.

2005 m. mirė birželio 23 d. ir palaidotas Paberžės bažnyčios šventoriuje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *