Vertimų parapijoje vyko t. Stanislovo pagerbimas

Š.m. gegužės 25 d., 16 val. Vertimų parapijos parapijiečiai, Vertimų bendruomenė, Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius, buvęs LR ministras ir ES komisaras Vytenis Andriukaitis, renginio mecenatai, kunigai (t. dr. V. Tamošauskas OFM Cap., kun. dr. O.P.Volskis, kun. Saulius Pavalkis, kun. Darius Auglys, kun. Šarūnas Leskauskas, kun. Egidijus Periokas) ir svečiai iš aplinkinių vietovių susirinko į Vertimų parapijos bažnyčią pagerbti t. Stanislovo Dobrovolskio OFM Cap., buvusio šios parapijos klebono, atminimo. Buvo atnašaujamos šv. Mišios, pašventinta atminimo lenta ant bažnyčios sienos, vyko pasakojamoji-koncertinė programa, kurią atliko solistas Liudas Mikalauskas. Po renginio žmonės susirinko į bendruomenės namus pabendravimui prie vaišių stalo.