T. Stanislovo pagerbimas Juodeikių parapijoje per Joninių atlaidus

2024 metų birželio 24 d. 12 val. Juodeikiuose (Joniškio r.) vyko šv. Jono Krikštytojo atlaidų iškilmė. Tuo pačiu buvo pašventintas atnaujintas namelis, kuriame t. Stanislovas gyveno. Dabar jame yra įrengtas jo atminimui skirtas muziejus.

Po tremties grįžęs į Lietuvą t. Stanislovas buvo paskirtas klebonauti nuošalioje, palatvijo parapijoje Juodeikiuose 1957 m. Vietovė išsidėsčiusi ant moreninės aukštumos, o aplink ją – daugybė pelkių. Neturėdamas kur apsigyventi (valdžia draudė vietiniams gyventojams nuomoti kambarį), visus metus glaudėsi 5 kv/m ploto bažnyčios zakristijoje. Vėliau pasistatė 12 kv/m namelį šventoriaus kampe, kurį kolūkis nusikėlė ir naudojo kaip pieno priėmimo punktą po 1960 m., kai t. Stanislovas buvo iškeltas kitur.

Nors parapijoje teliko apie 50 žmonių, bažnyčia yra jų prižiūrima, sutvarkyta, švari ir išpuošta. Šalia per visą sovietmetį išliko paminklas, skirtas Vytautui Didžiąjam. Apylinkės pelkėse ir miškuose glaudėsi ir su komunistų okupantų valdžia kovojo Lietuvos partizanai.

Po atlaidų iškilmių visi susirinko į bendruomenės salę pasivaišinimui ir pabendravimui. Atlaiduose dalyvavo 5 kunigai iš Kauno, Panevėžio, Šiaulių vyskupijų, kapucinų vienuolijos.

https://www.visitjoniskis.lt/juodeikiu-sv-jono-krikstytojo-baznycia-2/